Με στόχο την αξιολόγηση της συνολικής συνεισφοράς των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) στην αλιευτική βιωσιμότητα, με τελικό προϊόν ένα κοινά αποδεκτό και πιο αποτελεσματικό δίκτυο ΘΠΠ στις περιοχές έρευνας, η Αποκεντρωένη Διοίκηση Θεσσαλίας έδωσε άδεια για συλλογή υδρόβιων οργανισμών για ερευνητικούς σκοπούς στις θαλάσσιες περιοχές του Παγασητικού Κόλπου και Σποράδων νήσων, από το Ινστιτούτο θαλάσσιων Βιολογικών Πόρων και Εσωτερικών Υδάτων (ΙΘΑΒΙΠΕΥ) του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ).
Οι δειγματοληψίες θα διεξαχθούν με συγκεκριμένη μηχανότρατα στα ύδατα του Παγασητικού κόλπου και στην περιοχή των Σποράδων από 18/7/2016 έως 10/8/2016. Η διενέργεια πειραματικής αλιείας εντάσσεται στο πλαίσιο ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Towards the establishment of Marine Protected Area Networks in the Eastern MediterraneanPROTOMEDEA», που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε, DG-MARE (call for tenders MARE/2014/41[S12.721917]). Το Πρόγραμμα διενεργείται υπό το γενικό συντονισμό του ΕΛΚΕΘΕ , σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Αλονήσου Β. Σποράδων , το National Council of Researches (Ιταλία), την Ενάλια Φύση Περιβαλλοντική Έρευνα (Κύπρος) και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
Στόχος του προγράμματος είναι η αξιολόγηση της συνολικής συνεισφοράς των Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΘΠΠ) στην αλιευτκή βιωσιμότητα, με τελικό προϊόν ένα κοινά αποδεκτό και πιο αποτελεσματικό δίκτυο ΘΠΠ στις περιοχές έρευνας.
Τα αλιεύματα επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο για τις ανάγκες του προαναφερθέντος προγράμματος και θα περιορίζονται μόνο στην αναγκαία ποσότητα. Αν υπάρχει αδιάθετη ποσότητα και εφόσον αυτή κριθεί κατάλληλη μπορεί να διατεθεί αποκλειστικά σε κοινωνικά ιδρύματα όπως νοσοκομεία, γηροκομεία ορφανοτροφεία ή σε στρατιωτικές μονάδες, ανάλογα με το ενδιαφέρον που εκδηλώνεται.

Μοιράσου το άρθρο: