Το θέμα της διάταξης σύμφωνα με την οποία θα απαιτείται και στις πράξεις αποδοχής κληρονομιάς το πιστοποιητικό περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών ή τακτοποίησης αυτών, έθεσε στην υφυπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μαρίνα Χρυσοβελώνη ο Πρόεδρος του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας κ. Γιάννης Κόνσουλας.

Ο κ. Κόνσουλας επισήμανε στην κ. Χρυσοβελώνη ότι μια τέτοια επιλογή θα προκαλέσει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά ζητήματα, ενώ και για νομικούς λόγους δεν είναι επιτρεπτή η συγκεκριμένη επιλογή.

Συγκεκριμένα στην αγροτική περιοχή της Θεσσαλίας και της Δυτικής Μακεδονίας, περιφέρεια του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείου Λάρισας, η προσάρτηση του εν λόγω πιστοποιητικού θα επιβαρύνει τις πράξεις αποδοχής κληρονομιάς, που περιλαμβάνουν δεκάδες αγροτεμάχια μικρής έκτασης και μηδαμινής αξίας ή ακόμη και μερίδια εξ αδιαιρέτου αγροτεμαχίων με κόστος υψηλότερο από την αξία των κληρονομιαίων ακινήτων.

Προκύπτουν όμως και νομικοί λόγοι, οι οποίοι αναφέρονται στη με αριθμό 633/1997 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η μεταβίβαση με κληρονομική διαδοχή αυθαίρετων κτισμάτων. Ο κ. Κόνσουλας εξέθεσε στην κ. Χρυσοβελώνη ότι με τις προτεινόμενες διατάξεις απαγορεύεται ουσιαστικά η μεταβίβαση λόγω κληρονομίας περιουσίας, που περιλαμβάνει αυθαίρετα κτίσματα αν αυτά πρώτα δεν τακτοποιηθούν με αποτέλεσμα η κληρονομική διαδοχή να παραμένει έωλη, αφού η περιέλευση αυτής στους κληρονόμους θα εξαρτάται από την αναβλητική αίρεση της τακτοποίησης των αυθαιρέτων κτισμάτων, τα οποία οι κληρονόμοι δε θα μπορούν να τακτοποιήσουν αφού δε θα έχουν γίνει ακόμη κύριοι αυτών.

Η κ. Χρυσοβελώνη διαβεβαίωσε τον κ. Κόνσουλα ότι θα συνεργαστεί άμεσα με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, προκειμένου να ικανοποιηθεί το δίκαιο και λογικό αίτημα των συμβολαιογράφων, ώστε να μην επιβαρυνθούν οικονομικά οι πολίτες, όταν κληρονομούν ακίνητη περιουσία

Μοιράσου το άρθρο: