Συνοπτικός διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Προμήθειας και εγκατάσταση συστήματος αποσιδήρωσης πόσιμου νερού στο Δ.Δ. Αγίου Κηρύκου (γεώτρηση Τσουρέδο)» προϋπολογισμού 119.999,76 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Η λήξη της προθεσμίας κατάθεσης των προσφορών (Ηλεκτρονικά) στον διαγωνισμό, ορίζεται η Τρίτη 15/01/2019 και ο χρόνος παράδοσης προμήθειας είναι, 120 ημέρες.

Συντάκτης: Γιώργος Βιτσαράς

Μοιράσου το άρθρο: