Το νέο τεύχος 12(57) του περιοδικού «Για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση», περιέχει ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το εργαστήριο που έγινε στην Ικαρία σχετικά με τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται με συνοπτικό τρόπο ένα παιδαγωγικό εργαστήριο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης ενηλίκων. Το θέμα του εργαστηρίου ήταν η ορθολογική διαχείριση των Αστικών Στερεών Αποβλήτων (ΑΣΑ) σε τοπικό επίπεδο και υλοποιήθηκε στην Ικαρία τον Οκτώβριο του 2014. Η ιδέα της ανάληψης δράσης για την αντιμετώπιση του προβλήματος και την ευαισθητοποίηση-εκπαίδευση των πολιτών προήλθε από τα μέλη της κοινότητας και τις συλλογικότητες που δραστηριοποιούνται στο νησί, οι δράσεις των οποίων δεν εξαντλούνται στο περιγραφόμενο εργαστήριο. Το εργαστήριο υλοποιήθηκε σε δύο περιοχές του νησιού. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του βασίστηκαν στις αρχές της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της Εκπαίδευσης Ενηλίκων. Αξιοποιήθηκαν καθημερινά υλικά, ψηφιακό υλικό (διαδίκτυο), επίκαιρες φωτογραφίες από το νησί που αναδεικνύουν το πρόβλημα διαχείρισης των ΑΣΑ καθώς και προφορικές μαρτυρίες-εμπειρίες των κατοίκων. Τέλος, ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να προτείνουν λύσεις για τη διαχείριση των αποβλήτων που παράγονται από μια συγκεκριμένη δράση της τοπικής κοινωνίας. Μπορείτε να το διαβάσετε ολόκληρο στην παρακάτω διεύθυνση: http://www.peekpemagazine.gr/issue

Ρεπορτάζ: Γιώργος Βιτσαράς

Μοιράσου το άρθρο: