Ως γεγονός μεγάλης ιστορικής σημασίας χαρακτηρίστηκε η ανακάλυψη του νέου μεγάλου σπηλαίου στην περιοχή Μεγάλο Σεϊτάνι στις παρυφές του Κέρκη, τόσο από σπηλαιολογικής πλευράς όσο-κυρίως- από πλευράς παλαιοανθρωπολογίας και εξέλιξης του ανθρωπίνου είδους.  Γνωστή η δράση του Σπηλαιολογικού Συλλόγου τα χρόνια της λειτουργίας του που έχει κάνει γνωστά στην Σάμο  δεκάδες σπήλαια όπως αυτό που ανακάλυψε το μέλος του Δ.Σ Μανόλης Τριανταφύλλου.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι ειδικοί του υπουργείου Πολιτισμού, αφού στις αίθουσές του υπήρχαν πλήθος ευρήματα και απολιθωμένα ανθρώπινα οστά που έχρηζαν μελέτης. Τον Ιούνιο και τον Ιούλιο του 2016 κλιμάκιο ειδικών  με επικεφαλής τον δρ.Ανδρέα Ντάρλα, προϊστάμενο της Εφορείας Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας του υπουργείου Πολιτισμού, συνέλεξαν όσα ευρήματα μπορούσαν να μεταφερθούν για εξέταση, και για τα οποία θα αποφανθούν τα διεθνή εργαστήρια σε βάθος χρόνου. Ο δρ Ντάρλας έκρινε πως θα έπρεπε για την ιστορία, αλλά κυρίως για την προστασία του σπηλαίου και των ευρημάτων, να γίνει στη Σάμο μια πρώτη ανακοίνωση, με εκτιμήσεις για τα ευρήματα και την σημαντικότητα του χώρου για την ιστορία της Σάμου αλλά και την ανθρώπινη ιστορία της εξέλιξης. Επίσης  υπήρξε συγκρατημένος για το τι μπορεί να προκύψει από την έρευνα των ευρημάτων, είπε ότι το σπήλαιο χρειάζεται προστασία, διαφύλαξη από όλους, να μην προξενηθούν ζημιές που μπορεί να το αλλοιώσουν και ξεκαθάρισε  ότι είναι αδύνατο  το συγκεκριμένο σπήλαιο να γίνει επισκέψιμο λόγω της μορφολογίας του και το μόνο που μπορεί να γίνει για την γνωριμία και την προβολή του, είναι μια διαδραστική καταγραφή του, που θα ενημερώνει τους επισκέπτες για την σημαντικότητά του.

 

Ρεπορτάζ: Χάρης Ζαβουδάκης

Μοιράσου το άρθρο: