Σάμος: Μεγάλης ιστορικής σημασίας το σπήλαιο στο μεγάλο Σεϊτάνι

Ως γεγονός μεγάλης ιστορικής σημασίας χαρακτηρίστηκε η ανακάλυψη του νέου μεγάλου σπηλαίου στην περιοχή Μεγάλο Σεϊτάνι στις παρυφές του Κέρκη, τόσο από σπηλαιολογικής πλευράς όσο-κυρίως- από πλευράς παλαιοανθρωπολογίας και εξέλιξης του ανθρωπίνου είδους.  Γνωστή η δράση του Σπηλαιολογικού Συλλόγου τα χρόνια της λειτουργίας του που έχει κάνει γνωστά στην Σάμο  δεκάδες σπήλαια όπως αυτό που … Συνεχίστε να διαβάζετε το Σάμος: Μεγάλης ιστορικής σημασίας το σπήλαιο στο μεγάλο Σεϊτάνι.