Το Σάββατο 25 Ιουλίου 2020 έγινε στα Ιωάννινα η παρουσίαση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Αποβλήτων από τον Μανώλη
Γραφάκο Γενικό Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων.

Η εκδήλωση ενημέρωσης οργανώθηκε από την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων (ΠΕΔ-ΙΝ) και την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ηπείρου και έλαβαν μέρος εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από αυτές τις Περιφέρειες.

Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από την ΠΕΔ-ΙΝ, Ο Αλέξανδρος Παρίσης Πρόεδρος της ΠΕΔ-ΙΝ (και πρώην Δήμαρχος Κεφαλονιάς) στην τοποθέτηση του, μεταξύ άλλων, ανέφερε τα εξής:

«Με τη ψήφιση του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων είναι απαραίτητο να διαμορφωθεί ο αντίστοιχος Περιφερειακός καθώς και ο Τοπικός Σχεδιασμός με ρεαλιστικούς στόχους.
Στη συνέχεια πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί για να πετύχουμε τους στόχους που θα έχουμε συμφωνήσει και που πρέπει να ανταποκρίνονται στους αντίστοιχους στόχους που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Είναι απαραίτητο επομένως να στηριχθούν και να ενισχυθούν άμεσα οι Δήμοι και οι Φορείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις αυτές… Πρέπει να μειωθεί το ποσοστό των απορριμμάτων που οδηγούνται σε υγειονομική ταφή. Πρέπει επίσης να αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό της ανακύκλωσης. Πρέπει ακόμη να δημιουργηθούν νέες Μονάδες Επεξεργασίας Αποβλήτων. Η διαλογή στην πηγή, η ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων με τους καφέ κάδους καθώς και η διαχείριση των υλικών εκσκαφών αποτελούν πλέον αναγκαιότητα. Επόμενος στόχος πρέπει να είναι η ενεργειακή αξιοποίηση των απορριμμάτων. Στον τομέα αυτό όμως υπάρχει σημαντική υστέρηση στη χώρα μας.
Ως Πρόεδρος της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Ιονίων Νήσων οφείλω να επισημάνω ότι στην Περιφέρεια μας παρά τα προβλήματα στη διαχείριση των στερεώναποβλήτων, έχουμε και θετικά παραδείγματα.
Ένα τέτοιο καλό παράδειγμα είναι η Εταιρεία Διαχείρισης Απορριμμάτων Κεφαλλονιάς-Ιθάκης Α.Ε. (ΕΔΑΚΙ Α.Ε.).
Έχει μετόχους τους Δήμους Αργοστολίου, Ληξουρίου, Σάμης και Ιθάκης. Πραγματοποιεί αποτελεσματικά την αποκομιδή των απορριμμάτων στην Κεφαλλονιά. Σε συνεργασία από το 2008 με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης – Ανακύκλωσης εκτελεί με επιτυχία πρόγραμμα ανακύκλωσης.
Είναι ο αρμόδιος Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦοΔΣΑ) για την Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλλονιάς-Ιθάκης.
Λειτουργεί Χώρο Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (Χ.Υ.Τ.Υ.) στη θέση Παλωστή Κεφαλλονιάς και είναι ιδιοκτησία της. Ο Χ.Υ.Τ.Υ. διαθέτει όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές και δέχεται και τα απορρίμματα της Ιθάκης.
Διαθέτει επίσης Εργοστάσιο Μηχανικής –Βιολογικής Επεξεργασίας Απορριμμάτων και Βιολογικής Ιλύος.»

Μοιράσου το άρθρο: