Ο Δήμος Ζακύνθου- μέσω του Προϊστάμενου Ταμειακού Τμήματος Νίκου Κορφιάτη- γνωστοποιεί ότι δημοσιεύτηκε ο Νόμος 4611/2019 (ΦΕΚ73/Α΄/17- 05-2019) «Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις».

Στο μέρος Γ΄ του ανωτέρου νόμου περιλαμβάνονται διατάξεις που αφορούν στη ρύθμιση οφειλών προς τους Δήμους και τα νομικά πρόσωπα αυτών, και συγκεκριμένα:
α) Στη ρύθμιση υπάγονται όλες οι έως σήμερα βεβαιωμένες οφειλές καθώς και αυτές που θα βεβαιωθούν έως και 17/07/2019.
β) Οι οφειλές μπορεί να εξοφληθούν έως και σε 100 μηνιαίες και ισόποσες δόσεις, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες των είκοσι (20) ευρώ.
γ) Με την υπαγωγή στη ρύθμιση, οι οφειλέτες απαλλάσσονται ποσοστιαία από τις κατά ΚΕΔΕ προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, καθώς και από τα πρόστιμα λόγω εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς δήλωσης ή λόγω μη καταβολής τέλους.
δ) Η προθεσμία υποβολής αίτησης για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι έως 17/09/2019.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Ταμειακής διαχείρισης του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2695361354 (ΠΥΡΙΟΧΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ) 2695361339. (ΡΟΥΚΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ) 2695361350 (ΛΑΛΑΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ).

Μοιράσου το άρθρο: