Μαζική και εποικοδομητική-σύμφωνα με σχετική ενημέρωση-ήταν η συνάντηση που έγινε την Δευτέρα 21 Οκτωβρίου μεταξύ της Δημοτικής Παράταξης “Ανάδραση” και των Προέδρων και μελών των Κοινοτικών Συμβουλίων της Ζακύνθου.

Όπως επισημαίνει η Δημοτική Παράταξη “Ανάδραση”, η παρουσία εκπροσώπων από τα 2/3 σχεδόν των κοινοτήτων του νησιού, βοήθησε ώστε να γίνει καταγραφή, συζήτηση και ανάλυση βασικών προβλημάτων που αφορούν όλους τους τομείς της καθημερινότητας του πολίτη αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη του τόπου.

Ειδικότερα από την «Ανάδραση», αναφέρονται τα εξής:
«Κεντρικός άξονας της συζήτησης, που διήρκεσε περίπου 2 ώρες, ήταν ότι ενώ τα διαχρονικά και μεγάλα θέματα που απασχολούν τον τόπο θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με συνεργασία των διαφόρων φορέων και βαθμίδων της τοπικής αυτοδιοίκησης, συντονισμένες ενέργειες και κοινή στόχευση, παράλληλα είναι ιδιαιτέρως κρίσιμο τα μικρότερα επιμέρους θέματα που αφορούν τον πολίτη να μπορούν να αντιμετωπίζονται ουσιωδώς και με αμεσότητα στον χαμηλότερο βαθμό της αυτοδιοίκησης και δη τις κοινότητες.

Κοινή διαπίστωση όλων των συμμετεχόντων ήταν ότι μόνο μέσα από ισχυρές δομές κοινοτήτων, με ενεργά και δραστήρια κοινοτικά συμβούλια και δυνατότητα σχεδιασμού και δράσης σε μικρή κλίμακα, θα μπορέσει να αναζωογονηθεί η ύπαιθρος, να αντιμετωπιστούν οι ανάγκες του πολίτη και κατ’ επέκταση να προοδεύσει ο τόπος.

Στο πλαίσιο αυτό, ενθουσιασμός επικράτησε όταν από τα χείλη του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «Ανάδραση» Γιάννη Αγαλιανού, παρουσιάστηκε επισήμως η “αιτιολογημένη πρόταση δημιουργίας τριών Δήμων στο νησί της Ζακύνθου” που η “Ανάδραση” έχει συντάξει και επεξεργάζεται τους τελευταίους μήνες.

Πρόκειται για τεκμηριωμένη πρόταση, το πλήρες αιτιολογικό της οποίας διαμοιράστηκε στους Προέδρους των Κοινοτήτων και θα τεθεί σε περεταίρω διαβούλευση το επόμενο χρονικό διάστημα.Μέσω αυτής επιδιώκεται η αντιμετώπιση των έντονων καθημερινών προβλημάτων προσβασιμότητας των δημοτών στις υπηρεσίες του δήμου.

Επιπλέον στόχος είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή διοικητική επάρκεια στους νέους δήμους, αλλά και η ισόρροπη ανάπτυξη τον νησιού, την οποία η συνένωση των δήμων δεν ευνόησε καθόλου.

Οι προτεινόμενοι τρεις νέοι Δήμοι (Ζακυνθίων, Λαγανά, Αλυκών) θα μπορούν πλέον να προχωρήσουν άμεσα και αποτελεσματικά στην αξιοποίηση και ανάδειξη των φυσικών πλεονεκτημάτων των περιοχών τους (λιμάνια, παραλίες, σπήλαια κλπ.), και στην τόνωση των παραδοσιακών μοχλών στήριξης της τοπικής οικονομίας του νησιού (γεωργία, κτηνοτροφία, τουρισμός, πολιτισμός).

Εκ μέρους της Δημοτικής Παράταξης “Ανάδραση” νιώθουμε την ανάγκη να ευχαριστήσουμε όσους συμμετείχαν στην συνάντηση, τόσο για την θετική προαίρεση τους αλλά και για την ουσιαστική πληροφόρηση που μας παρείχαν.

Υπόσχεσή μας ότι θα παραμείνουμε δίπλα τους, προωθώντας τούς προβληματισμούς τους, και προτείνοντας ουσιαστικές και υλοποιήσιμες λύσεις.»

Μοιράσου το άρθρο: