«Το χαρτί του μέλλοντός μας» είναι το νέο, πανελλήνιο περιβαλλοντικό πρόγραμμα που «τρέχει» από τον Μάιο 2017 έως τον Δεκέμβριο 2017 το υπουργείο Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το ΙΤΥΕ-Διόφαντος. Το πρόγραμμα αφορά στην  ανακύκλωση σχολικού βιβλίου και χαρτιού που δεν μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί (π.χ. τετράδια και χρησιμοποιημένο χαρτί φωτοτυπικού).

slider2

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε 9.000 σχολεία και αναμένεται να έχει οικονομικό όφελος που μπορεί να φτάσει τα 5 εκατ. ευρώ. 

Η οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση του χαρτιού από την ίδια τη σχολική κοινότητα, εκτός από τα προφανή περιβαλλοντικά οφέλη (αντιμετώπιση της ρύπανσης και εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας), αποτελεί και ένα συλλογικό εγχείρημα, το οποίο αναμένεται να ενισχύσει τους δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς και να δημιουργήσει ανταποδοτικά οφέλη για κάθε σχολείο που θα συμμετέχει.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η διάχυση και υιοθέτηση από τους μαθητές θετικών στάσεων και συμπεριφορών στα ζητήματα εξοικονόμησης υλικών και ενέργειας στο πλαίσιο της Εκπαίδευσης για την Αειφορία. Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές και οι μαθήτριες δρουν ως πολλαπλασιαστές στην κοινωνία με στόχο την εμπέδωση αειφόρων πρακτικών από τις οικογένειές τους και τον ευρύτερο κοινωνικό τους κύκλο.

Κάθε χρόνο ανακυκλώνονται στην Ελλάδα 350.000 τόνοι χαρτιού, που αντιστοιχούν σε 6-7.000.000 δέντρα, 35.000.000 τόνους νερό και 60.000 τόνους πετρέλαιο. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με τη σχολική ανακύκλωση. Το υπουργείο Παιδείας εκτιμά ότι με το πρόγραμμα αυτό είναι εφικτό να συλλέγονται στα σχολεία προς ανακύκλωση 6-8 χιλιάδες τόνοι ετησίως, αποφέροντας αντίστοιχα ανταποδοτικά οφέλη για κάθε σχολική μονάδα η οποία θα συμμετέχει.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, η Διεύθυνση Εκδόσεων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – «Διόφαντος», κατά την περυσινή σχολική χρονιά, πραγματοποίησε πιλοτικό πρόγραμμα συλλογής χαρτιού σε 200 σχολικές μονάδες με τίτλο «Το χαρτί του μέλλοντος ΜΑΣ – Ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία», κατά την οποία συγκεντρώθηκαν 30 τόνοι ανακυκλώσιμου υλικού. Τα έσοδα που προέκυψαν από την πώληση της παραπάνω ποσότητας διατέθηκαν για την κάλυψη αναγκών των σχολείων που συμμετείχαν με προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού.

Στο τρέχον πρόγραμμα, η ενσωμάτωση των σχολικών μονάδων υλοποιείται σταδιακά, ακολουθώντας την παράλληλη σύναψη προγραμματικών συμφωνιών των Δήμων με το ΥΠΠΕΘ, στις εξής φάσεις:

  1. Μάιος – Ιούνιος
  2. Σεπτέμβριος – Οκτώβριος
  3. Νοέμβριος – Δεκέμβριος

books-recycle

Το πρόγραμμα θα υλοποιείται σε γεωγραφικούς κύκλους, οι οποίοι θα διευρύνονται ανάλογα με την πρόοδο επίτευξης προγραμματικών συμφωνιών με τους Δήμους και την εκδήλωση συμμετοχής των σχολείων. Οι σχολικές μονάδες που θα μπορούν να ενταχθούν σε κάθε φάση θα ενημερώνονται έγκαιρα από το ΙΤΥΕ – ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ μέσω της σελίδας τους στο publications.cti.gr . Στόχος του προγράμματος είναι μετά την ολοκλήρωση της 3ης φάσης, δηλαδή το Δεκέμβριο του 2017, να έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα όλα τα σχολεία της χώρας και να το υλοποιούν κάθε χρόνο.

Tο χρηματικό ποσό που θα εισπράττεται ανά Δήμο θα αναρτάται και θα διατίθεται για την κάλυψη αναγκών των συμμετεχόντων σχολείων του Δήμου ανάλογα με τη συνεισφορά τους στο πρόγραμμα.

Μοιράσου το άρθρο: