Η μετάβαση της ΕΡΤ

στη νέα Ψηφιακή Εποχή, ολοκληρώθηκε

Ενημερωθείτε

Χάρτης κάλυψης Κέντρων Εκπομπής

Στο πλαίσιο της περιοχικής διάσκεψης της Παγκόσμιας Ένωσης Τηλεπικοινωνιών [International Telecommunication Union – I.T.U.] για την ψηφιοποίηση του τηλεοπτικού σήματος, το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σε συνεργασία με το Υπουργείο Επικρατείας, προχώρησε στη διαμόρφωση του ψηφιακού χάρτη της Ελλάδος, ο οποίος αναφέρεται στην Κοινή Υπουργική Απόφαση 42800/5-10-2012, Φ.Ε.Κ. 2704/Β’/5-10-2012, με βάση και την Κ.Υ.Α. 21161/12-8-2008, Φ.Ε.Κ. 1680/Β’/20-8-2008 σε συνδυασμό με το άρθρο 14 του Νόμου 3592/18-7-2007, Φ.Ε.Κ. 161/Α’/19-7-2007.

Συνολικά ενεργοποιήθηκαν τα παρακάτω 156 κέντρα εκπομπής σε όλη την ελληνική επικράτεια, για την μετάβαση από το αναλογικό στο ψηφιακό σήμα.

Επιλέγοντας το κέντρο εκπομπής μπορείτε να δείτε την ψηφιακή του κάλυψη.