Ετικέτα: 24 επίσημες γλώσσες

Οι 24 επίσημες γλώσσες της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί τη μεγάλη πολιτισμική και γλωσσική ποικιλία της ως πλεονέκτημα, η δε πολυγλωσσία στις λειτουργίες της...