Ετικέτα: Δ.Σ.Σερρών

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σερρών

Με κυριότερα θέματα την ανανέωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου, από 01-06-2020 έως 31-05-2021, του υπάρχοντος προσωπικού για την...

Σέρρες: Εκλογή συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης

Στον ορισμό του συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης θα προχωρήσει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Σερρών. Είναι το πρώτο...

Σέρρες: Συνεδριάσεις στους Δήμους Σερρών & Εμμ. Παππά

Αναβάλλεται για τη Δευτέρα 25 Νοεμβρίου η προγραμματισμένη για σήμερα, στις 7 μ.μ., συνεδρίαση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου...

Σέρρες: Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σερρών

Με κυριότερα θέματα τον ορισμό συμπαραστάτη του δημότη και της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 77 του Ν. 3852/2010 ,...

Σέρρες: Έκτακτη συνεδρίαση στο Δ.Σ. Σερρών

Με 32 θέματα στην ημερήσια διάταξη εκτάκτως θα συνεδριάσουν τη Δευτέρα 26 Αυγούστου, στις 7 μ.μ., τα μέλη του...

Σέρρες: Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σερρών

Με 38 θέματα στην ημερήσια διάταξη θα συνεδριάσουν την Τετάρτη 17 Ιουλίου, στις 2 μ.μ., τα μέλη του Δημοτικού...

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σερρών

Με κύρια θέματα την έγκριση τροποποίησης αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου,  περί ορισμού προέδρων, αντιπροέδρου και μελών στα διοικητικά συμβούλια...

Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σερρών

Με κυριότερα θέματα την έγκριση πρότασης επέκτασης δικτύου ποδηλατοδρόμων εντός   του αστικού ιστού της πόλης των Σερρών, την έγκριση...

Σέρρες: Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σερρών

Με κύρια θέματα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου και με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο...

Σέρρες: Συνεδριάζει το Δ.Σ. Σερρών

Με κύρια θέματα την έγκριση ανανέωσης των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου του υπάρχοντος προσωπικού από 15-06-2019 έως 31-03-2020 για...