Ετικέτα: Ενήλικα μωρά

Κομοτηνή: Οι Μέτοικοι και τα «Eνήλικα μωρά»

Οι Μέτοικοι στην αρχαιότητα ήταν πολίτες άλλων περιοχών της Ελλάδας που είχαν εγκατασταθεί στην Αθήνα λόγω της καλής της...