Ετικέτα: Ευρώπη των Ελευθεριών και της Δημοκρατίας

Τα Ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα-2

Στις ευρωπαϊκές εκλογές στα 28 κράτη μέλη της Ένωσης κατέρχονται εθνικά κόμματα. Ωστόσο τα κυριότερα από αυτά ανήκουν πλέον...