Ετικέτα: Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Δ.Π.Θ.: Νέα Προγράμματα Κατάρτισης του Kέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης

Τέσσερα (4) νέα Επιμορφωτικά Προγράμματα Κατάρτισης θα υλοποιήσει το Kέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου...

Επιμορφωτικά Προγράμματα Κατάρτισης του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου...

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, διοργανώνει δύο Επιμορφωτικά Προγράμματα Κατάρτισης με...