Ετικέτα: Σύλλογος Αγία Κυριακή

Κομοτηνή: Κολυμβητές 80 plus

Με το καπελάκι στο χέρι και την τσάντα με τα απαραίτητα δίπλα του. Ο κος Γιαννακόπουλος 89 ετών πρωί...